-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rok 2013 

Akty prawne / Uchwały Senatu 
data publikacji: 09-01-2013 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 09-01-2014 | 10:21

Posiedzenie Senatu 18 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 49/2013
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.
UCHWALA_Nr_13-49.pdf

Uchwała Nr 48/2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
UCHWALA_Nr_13-48.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_13-48.pdf
Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_13-48.pdf

Uchwała Nr 47/2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród rektora dla nauczycieli akademickich
UCHWALA_Nr_13-47.pdf
Zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_13-47.pdf
Zalacznik_Nr_1abcd_do_Uchwaly_Nr_13-47.pdf
Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_13-47.pdf
Zalacznik_Nr_3_do_Uchwaly_Nr_13-47.pdf

Posiedzenie Senatu 20 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 46/2013
w sprawie zmiany przedstawicieli studentów w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
UCHWALA_Nr_13-46.pdf

Uchwała Nr 45/2013
w sprawie zmiany przedstawicieli studentów w składzie Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
UCHWALA_Nr_13-45.pdf

Uchwała Nr 44/2013
w sprawie zmiany przedstawiciela studentów w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 
UCHWALA_Nr_13-44.pdf

Uchwała Nr 43/2013
w sprawie zmiany przedstawicieli studentów w składach komisji stałych Senatu Uczelni
UCHWALA_Nr_13-43.pdf

Uchwała Nr 42/2013
w sprawie przyjęcia Planu promocji Politechniki Koszalińskiej na 2014 rok
UCHWALA_Nr_13-42.pdf

Posiedzenie Senatu 23 października 2013 r.

Uchwała Nr 41/2013
w sprawie wyboru rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
UCHWALA_Nr_13-41.pdf

Posiedzenie Senatu 18 września 2013 r.

Uchwała Nr 40/2013
w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uczelni
UCHWALA_Nr_13-40.pdf

Uchwała Nr 39/2013
w sprawie zmiany w składzie senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry
UCHWALA_Nr_13-39.pdf

Uchwała Nr 38/2013
w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji ds. Organizacji i Zarządzania 
UCHWALA_Nr_13-38.pdf

Uchwała Nr 37/2013
w sprawie poparcia wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi
UCHWALA_Nr_13-37.pdf

Uchwała Nr 36/2013
w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Politechniki Koszalińskiej na 2014 r. w związku z wdrożonym Systemem Kontroli Zarządczej
UCHWALA_Nr_13-36.pdf

Uchwała Nr 35/2013
w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
UCHWALA_Nr_13-35.pdf
Sprawozdanie_Rektora_2012/2013.pdf

Plan_posiedzen_Senatu_20132014.pdf


Posiedzenie Senatu 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 34/2013
w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe
UCHWALA_Nr_13-34.pdf

Uchwała Nr 33/2013
w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego prof. dr. hab. inż. Jarosława Mikielewicza
UCHWALA_Nr_13-33.pdf

Uchwała Nr 32/2013
w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 
UCHWALA_Nr_13-32.pdf

Uchwała Nr 31/2013
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji senackich z działalności w roku akademickim 2012/2013
UCHWALA_Nr_13-31.pdf

Uchwała Nr 30/2013
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych uczelni w roku akademickim 2012/2013
UCHWALA_Nr_13-30.pdf

Uchwała Nr 29/2013
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.
UCHWALA_Nr_13-29.pdf

 

Posiedzenie Senatu 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „Centrum Transferu Technologii Próżniowo-Plazmowych” Sp. z o.o.
UCHWALA_Nr_13-28.pdf

Uchwała Nr 27/2013
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Politechniki Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_13-27.pdf
Regulamin_samorzadu_doktorantow_2013.pdf

Uchwała Nr 26/2013
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_13-26.pdf
REGULAMIN_STUDIOW_24.04.2013.pdf

Uchwała Nr 25/2013
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2013/2014
UCHWALA_Nr_13-25.pdf 
ZALACZNIK_do_Uchwaly_Nr_25_2013.pdf

Uchwała Nr 24/2013
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
UCHWALA_Nr_13-24.pdf
ZALACZNIK_do_Uchwaly_Nr_24_2013.pdf

Uchwała Nr 23/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
UCHWALA_Nr_13-23.pdf

Posiedzenie Senatu 13 marca 2013 r.

Uchwała Nr 22/2013
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Instytutu Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych z Wydziałem Mechanicznym
UCHWALA_Nr_13-22.pdf

Uchwała Nr 21/2013
 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku położonego w Koszalinie przy ul. Rejtana 17
UCHWALA_Nr_13-21.pdf

Uchwała Nr 20/2013
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.
UCHWALA_Nr_13-20.pdf

Uchwała Nr 19/2013
w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego
UCHWALA_Nr_13-19.pdf
Zalacznik_1_Arkusz_oceny_okresowej.pdf
Zalacznik_2_Zasady_oceny_nauczycieli_akademickich_PK.pdf

Uchwała Nr 18/2013
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_13-18.pdf

Uchwała Nr 17/2013
w sprawie zmiany Uchwały Senatu PK z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych
i rozliczania czasu pracy nauczycieli akademickich oraz finansowania wynagrodzeń za niektóre prace wykonywane przez pracowników Politechniki Koszalińskiej (tekst jednolity – Obwieszczenie Nr 3/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. z późn. zm.)
UCHWALA_Nr_13-17.pdf

Uchwała Nr 16/2013
w sprawie racjonalizacji kosztów prowadzenia zajęć dydaktycznych
UCHWALA_Nr_13-16.pdf

Uchwała Nr 15/2013
w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
w Politechnice Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_13-15.pdf

Uchwała Nr 14/2013
w sprawie zatwierdzenia wykonania Planu działalności Politechniki Koszalińskiej za 2012 r. w związku z wdrożonym Systemem Kontroli Zarządczej
UCHWALA_Nr_13-14.pdf

Uchwała Nr 13/2013
w sprawie przyjęcia planu wydawniczego na rok 2013
UCHWALA_Nr_13-13.pdf
Plan_wydawniczy_2013.pdf
 
Uchwała Nr 12/2013
 w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora Politechniki Koszalińskiej z realizacji planu wydawnictw w 2012 r.
UCHWALA_Nr_13-12.pdf
Sprawozdanie_wydawnictwa_2012.pdf

Uchwała Nr 11/2013
w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora Politechniki Koszalińskiej z działalności badawczej i rozwoju kadry w 2012 r.
UCHWALA_Nr_13-11.pdf
Sprawozdanie_nauka_2012.pdf

Posiedzenie Senatu 23 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013
w sprawie uczczenia pamięci Jerzego Olejniczaka
UCHWALA_Nr_13-10.pdf (16.18 Kb)

Uchwała Nr 9/2013
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mielnie przy ul. 6 Marca 2
UCHWALA_Nr_13-09.pdf (17.27 Kb)

Uchwała Nr 8/2013
w sprawie przeprowadzenia procedury w celu sprzedaży lub dzierżawy budynku „F” położonego przy ul. Racławickiej w Koszalinie oraz wyrażenia zgody na rozporządzenie tym budynkiem
UCHWALA_Nr_13-08.pdf (17.04 Kb)

Uchwała Nr 7/2013
w sprawie zmiany Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 8/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszalinie w obrębie ewidencyjnym nr 46
UCHWALA_Nr_13-07.pdf (23.59 Kb)

Uchwała Nr 6/2013
w sprawie zmiany Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 7/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszalinie w obrębie ewidencyjnym nr 29
UCHWALA_Nr_13-06.pdf (23.66 Kb)

Uchwała Nr 5/2013
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Politechniki Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_13-05.pdf (15.46 Kb)
Regulamin_Samorzadu_Studenckiego_PK 2013.pdf (1.13 Mb)

Uchwała Nr 4/2013
w sprawie likwidacji Gimnazjum Akademickiego przy Politechnice Koszalińskiej
w Chojnicach
UCHWALA_Nr_13-04.pdf (16.18 Kb)

Uchwała Nr 3/2013
w sprawie uzupełnienia składów komisji stałych Senatu Uczelni
UCHWALA_Nr_13-03.pdf (15.70 Kb)

Uchwała Nr 2/2013
w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
UCHWALA_Nr_13-02.pdf (16.18 Kb)

Uchwała Nr 1/2013
w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
UCHWALA_Nr_13-01.pdf (16.05 Kb)

Liczba odwiedzin: 260704

BIP - Politechnika Koszalińska, www.tu.kosza lin.pl

Realizacja: Ideo